Nowe podręczniki i edukacja czytelnicza

Nowe podręczniki i edukacja czytelnicza

Zakończyliśmy starania o zaopatrzenie uczniów wszystkich typów szkół funkcjonujących w Ośrodku w nowe podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne. Dzięki wytężonej pracy nauczyciela bibliotekarza i wychowawców poszczególnych klas każdy z uczniów może rozpoczynać lub kontynuować naukę z pomocą świeżo wydrukowanych książek. Wszystkie podręczniki zakupiono w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”, uzyskując dofinansowanie z Urzędu Miasta Jarosławia w wysokości 39 600 000 zł.

Są różne rodzaje książek i niezliczona ilość gatunków literackich, chcielibyśmy żeby świat czytelniczy naszych uczniów nie kończył się na podręcznikach i lekturach obowiązkowych. W poprzednim roku szkolnym zaangażowaliśmy się w projekt „Ogólnopolskie wybory książek”. W tym roku postanowiliśmy przystąpić do rządowego programu „Książki naszych marzeń”. W ramach tego programu Ośrodek pozyskał kwotę 2 500 zł, która pozwoli nam na zakup ciekawych pozycji z dziecięcej i młodzieżowej beletrystyki, i tym samym wzbogaci zasoby naszej szkolnej biblioteki. Zaplanowaliśmy już szereg działań mających na celu przekonanie uczniów do czytania książek, rozbudzenie ich ciekawości i miłości do nich. Chcielibyśmy, aby wybierając sposób spędzania swojego wolnego czasu, obok innych rodzajów aktywności, świadomie włączyli się w podróże w światy opisane w książkach.


Mozesz udostepnic informacje: