Ogólnopolski projekt edukacyjno – społeczny „Każdy inny – wszyscy równi”

Ogólnopolski projekt edukacyjno – społeczny „Każdy inny – wszyscy równi”

Szkoła Podstawowa nr 8 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu  bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjno – społecznym pt. „Każdy inny – wszyscy równi”.

Projekt ma na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii i tolerancji wobec nich, likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie do współuczestniczenia w życiu społecznym.

W ramach realizacji projektu zostały podjęte następujące działania:

  • Została przygotowana gazetka ścienna przybliżająca uczniom tematykę niepełnosprawności i jej rodzaje;
  • Uczniowie wybranych zespołów klasowych poznawali alternatywne metody komunikacji;
  • Prowadzone były zajęcia z wykorzystaniem elementów bajkoterapii;
  • Uczniowie najmłodszych klas brali udział w „Porankach ze zmysłami” podczas których doświadczali wielu wrażeń sensorycznych;
  • Zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 11, mające na celu integrację z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i przybliżenie funkcjonowania dzieci z Zespołem Downa, rozwijanie postawy tolerancji i wzajemnego szacunku;
  • Zorganizowane zostały obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, w ramach których miała miejsce akcja „Chromosomniaki” polegająca na wykonaniu przez uczniów i nauczycieli maskotki z kolorowych skarpetek, które zostały przekazane uczniom naszej szkoły. Powstała też gazetka tematyczna przybliżająca tematykę funkcjonowania osób z Zespołem Downa.
Mozesz udostepnic informacje: