Program dla rodziców i opiekunów uczniów – „Blisko telefonu – daleko od dziecka”

Program dla rodziców i opiekunów uczniów – „Blisko telefonu – daleko od dziecka”

Szanowni Państwo

Rodzice oraz Opiekunowie Prawni Uczniów i Wychowanków

Dyrekcja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu zaprasza i zachęca Państwa do zapoznania się z kampanią społeczną promującą cyfrową higienę i bezpieczny rozwój dzieci – „Blisko telefonu – daleko od dziecka”

Kampania „Domowe Zasady Ekranowe” promuje zrównoważone korzystanie z urządzeń ekranowych, tak żeby nie stanowiły one zagrożenia dla relacji rodzinnych, rozwoju dzieci i zdrowia domowników. Żeby wykorzystywane świadomie i z umiarem były pozytywnym dodatkiem do rodzinnego życia, a nie jego centralnym punktem. 

Prowadząc kampanię w gronie specjalistów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę analizujemy dostępne badania, opracowania i rekomendacje, poświęcone higienie cyfrowej i problemowi nadużywania ekranów przez dzieci i młodzież oraz rodziców i opiekunów. Przy realizacji kampanii współpracujemy z ekspertkami z zakresu rozwoju dzieci oraz problemu uzależnień, wśród nich: Natalią Fedan – psycholożką, trenerką metody Self-Reg, Małgorzatą Musiał – pedagożką i autorką bloga Dobra Relacja, Katarzyną Kalinowską – psycholożką, trenerką Fundacji Family Lab Polska, a także Joanną Dulińską – psychoterapeutką i superwizorką. 

Kampania „Domowe Zasady Ekranowe” realizowana jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer Internet.

W ramach kampanii powstał szereg materiałów edukacyjnych w tym: 4 grafiki z przekazami kampanii, podcasty z ekspertami, porady dla rodziców. A wszystko to umieszczone na stronie: DomoweZasadyEkranowe.fdds.pl 

Mozesz udostepnic informacje: