Program „ZAPISANE SERCEM – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

17 września – pamiętamy…

W dniach 16 – 17 września 2015 roku młodzież z OSW w Jarosławiu przystąpiła do działań w ramach programu „ZAPISANE SERCEM – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”. Celem projektu jest uwrażliwienie uczniów na wartości kulturowe środowiska rodzinnego, budzenie zainteresowania historią i kulturą własnego regionu poprzez zapoznanie ich z miejscami o znaczeniu historycznym oraz kształtowanie postawy szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń i kultywowania pamięci osób zasłużonych w walkach o wolność i niepodległość Ojczyzny. Ważną jego częścią jest również integracja młodzieży ze środowiskiem lokalnym. Dlatego do realizacji projektu zaproszeni zostali harcerze z 2. Drużyny Harcerskiej ,,Nieprzetartego Szlaku” działającej przy OSW oraz młodzież z Technikum Ogrodniczego nr 7 w Jarosławiu.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem tej grupy młodych ludzi było zaangażowanie się w obchody ,,Dnia Sybiraka”. Wspólnie uporządkowali miejsce pamięci w jarosławskiej Kolegiacie – Pomnik Bohaterów II Wojny Światowej – pod którym 17 września odbyły się główne uroczystości związane z 76 rocznicą napaści Związku Sowieckiego na Polskę i obchodzonym w tym dniu Świętem Sybiraka. W przemówieniu powitalnym pani Janina Onuszko prezes Związku Sybiraków w Jarosławiu zwróciła się do młodzieży ze słowami: Pragniemy przede wszystkim przekazać Wam młodym ludziom naszą historię i jej bolesne fakty oraz przybliżyć wartości, którymi żyją Sybiracy, tj.: wiara, patriotyzm, godność człowieka i nadzieja. Uczniowie uczestniczyli we Mszy Św., następnie w muzycznym przedstawieniu, pt.: „Golgota Wschodu”. Wzięli również udział w apelu poległych i salwie honorowej w wykonaniu Kompani Honorowej Wojska Polskiego. Przeżyli chwile wzruszenia wsłuchując się w opowieści o losach Sybiraków. Na zakończenie oddali im hołd składając przygotowane wspólnie wiązanki kwiatów.

Była to równocześnie niezapomniana lekcja historii i patriotyzmu.

Autorem i koordynatorem projektu jest Jadwiga Machaj – nauczyciel OSW w Jarosławiu.

Osoby współpracujące: Bernadeta Bukowy – nauczyciel zawodu w Technikum nr 7 w Jarosławiu

Bogusław Stec – Druh drużynowy 2 Drużyny Harcerskiej ,, Nieprzetartego Szlaku” , wychowawca w OSW w Jarosławiu.


Mozesz udostepnic informacje: