Projekt edukacyjny „Historia książki i druku”

Projekt edukacyjny „Historia książki i druku”

W dniu 26 stycznia 2016 roku uczniowie klasy III Gimnazjum zaprezentowali projekt edukacyjny pod nazwą „Historia książki i druku”. Celem projektu było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat historii pisma i książki od czasów najdawniejszych do współczesnych, jak również rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnienie czytelnictwa wśród młodzieży.

          Prezentacja składała się z dwóch części. W pierwszej, w formie multimedialnej przedstawiono najważniejsze fakty z historii powstania pisma oraz książki na przestrzeni wieków. W drugiej części uczniowie przygotowali krótkie przedstawienie pt. „Książka przed sądem”. Sala gimnastyczna na chwilę zmieniła się w pomieszczenia sądowe, a uczniowie wcielili się w role: sędziego, prokuratora i obrońcy, przygotowując równocześnie odpowiednie stroje, dekoracje oraz wystąpienia.

          W ramach projektu wykonano gazetki oraz wystawę książek, narzędzi i materiałów piśmienniczych. Uczniowie prezentując swój projekt przed komisją oraz koleżankami i kolegami mieli możliwość wykazania się swoją wiedzą oraz sprawdzenia umiejętności publicznych wystąpień.

          Efekty pracy zespołu uczniów wysoko ocenił przewodniczący Komisji – dyrektor Wojciech Głąb, podkreślając rolę czytelnictwa w życiu człowieka i zaangażowanie uczniów w realizację projektu.

Dla wszystkich uczniów klasy III Gimnazjum praca nad projektem była fascynującą przygodą w krainie wiedzy o książce i piśmie.


Mozesz udostepnic informacje: