Projekt pn. „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” – OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU UCZNIÓW NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

LOGO projektu na nagłówek - kolor

Jarosław, 20.03.2017 r.

Projekt pn. „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU UCZNIÓW NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

            W dniu 20.03.2017 roku w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 30, 37 – 500 Jarosław, odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie:

 • Przewodniczący komisji – Wojciech Głąb,
 • Członek komisji –Joanna Sebastyanka,
 • Członek komisji – Justyna Radomska.

Do dnia 17.03.2017 roku wpłynęło 17 prawidłowo wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych do udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu pn. „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2016/ 2017.

Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji i po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z uczniami/ uczennicami Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę kryteria dostępu i kryteria premiujące postanowiła zakwalifikować na zajęcia następujących uczniów/ uczennice:

a. zajęcia pozalekcyjne z zakresu cukiernictwa i dekoracji cukierniczychliczba uczestników 6 osób:

 1. Mateusz Krajnik
 2. Piotr Łanucha
 3. Kamil Nowosiad
 4. Anna Gościak
 5. Paulina Musz
 6. Anastazja Zając

Lista rezerwowa:

 1. Paulina Osiniak
 2. Karol Hojsak

b. warsztaty w formie live cooking z mistrzem kucharskim – liczba uczestników 5 osób:

 1. Mateusz Krajnik
 2. Piotr Łanucha
 3. Kamil Nowosiad
 4. Anna Gościak
 5. Beata Żaba

Lista rezerwowa:

 1. Paulina Musz
 2. Anastazja Zając
 3. Paulina Osiniak
 4. Karol Hojsak

c. kurs kelnerski I-go stopnia – liczba uczestników 9 osób:

 1. Mateusz Krajnik
 2. Piotr Łanucha
 3. Kamil Nowosiad
 4. Anna Gościak
 5. Beata Żaba
 6. Paulina Musz
 7. Karolina Wańkowicz
 8. Anastazja Zając
 9. Paulina Osiniak

Lista rezerwowa:

 1. Kornela Grochoła
 2. Karol Hojsak

d. kurs baristyczny I-go stopnia – liczba uczestników 9 osób:

 1. Mateusz Krajnik
 2. Piotr Łanucha
 3. Kamil Nowosiad
 4. Anna Gościak
 5. Beata Żaba
 6. Paulina Musz
 7. Karolina Wańkowicz
 8. Anastazja Zając
 9. Paulina Osiniak

Lista rezerwowa:

 1. Kornela Grochoła
 2. Karol Hojsak

e. kurs operatorów wózków jezdniowych – liczba uczestników 5 osób:

 1. Marcin Krzyżanowski
 2. Przemysław Słowik
 3. Arkadiusz Pawełek
 4. Damian Wańkowicz
 5. Adrian Pieczko

Lista rezerwowa:

 1. Dawid Mikita

f. zajęcia doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniówliczba uczestników 16 osób:

 1. Mateusz Krajnik
 2. Piotr Łanucha
 3. Kamil Nowosiad
 4. Anna Gościak
 5. Marcin Krzyżanowski
 6. Beata Żaba
 7. Paulina Musz
 8. Karolina Wańkowicz
 9. Anastazja Zając
 10. Przemysław Słowik
 11. 11. Arkadiusz Pawełek
 12. Damian Wańkowicz
 13. Adrian Pieczko
 14. Dawid Mikita
 15. Paulina Osiniak
 16. Kornela Grochoła

Lista rezerwowa:

 1. Karol Hojsak

Podpisy członków Komisji:

 1. Wojciech Głąb
 2. Joanna Sebastyanka
 3. Justyna Radomska
Mozesz udostepnic informacje: