Przekazanie materiałów i prac uczniów do oceny

Przekazanie materiałów i prac uczniów do oceny
Szanowni Państwo – Rodzice, Opiekunowie oraz Uczniowie
Informujemy że materiały edukacyjne, prace uczniów wykonane w czasie nauczania realizowanego w formie on-line, które mogą stanowić podstawę do ocenienia pracy ucznia w czasie nauki zdalnej można składać w siedzibie Ośrodka w godzinach od 8.30 do 13.00 w terminie od dnia 25 maja do 8 czerwca 2020 r. 
Ze względu na 10 dniowy okres kwarantanny dla materiałów papierowych – po dniu 8 czerwca 2020 r. materiały te nie będą przyjmowane, ze względu na brak możliwości ich sprawdzenia i ocenienia przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej OSW im. Jana Pawła II  w Jarosławiu
Jeżeli uczniowie lub ich rodzice przesłali te materiały drogą elektroniczną, nie ma potrzeby ich dostarczania do placówki.
Głąb Wojciech
dyr. SOSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu
Mozesz udostepnic informacje: