I Regionalny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „RePeTONI 2016”

I Regionalny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „RePeTONI 2016”

I Regionalny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „RePeTONI 2016” już za nami.

Przegląd odbył się  w dniu 7 czerwca 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu. Przegląd został zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Jana Pawła II, zaś współorganizatorami byli: Miejski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tobie” i Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu. Pomysłodawcą imprezy byli Bogusław Stec i Jadwiga Machaj którzy również wspólnie koordynowali całość prac związanych z jego organizacją. Patronatem honorowym imprezę objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Kurator Oświaty, Starosta Jarosławski i Burmistrz Miasta Jarosławia.

Głównym celem Przeglądu była szeroko pojęta integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ze środowiskiem oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych.

Przegląd złożony był z dwóch konkursów: plastycznego i scenicznego. Konkurs plastyczny adresowany był wyłącznie do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wpłynęło 133 prac z 22 placówek województwa podkarpackiego.

Z kolei w konkursie scenicznym wzięło udział 12 zespołów z Podkarpacia, a nawet z Lubelszczyzny. Zespoły sceniczne złożone były z osób niepełnosprawnych oraz grup integracyjnych. W sumie na scenie wystąpiły 163 osoby.

Oba konkursy rozpatrywane były w czterech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły terapeutyczne.

Swą obecnością na „RePeTONI” zaszczycili nas: Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski, Lucyna Paulo – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, dr Dariusz Tracz – wiceburmistrz Jarosławia, JM Rektor PWSTE prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman, dr Barbara Czuba – Dyrektor Instytutu Humanistycznego PWSTE, Wojciech Bichajło – dyrektor Biura Senatorskiego Mieczysława Golby, Elżbieta Śliwińska – dyrektor MOK, Magdalena Słowik – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tobie”, Stanisław Kłopot – radny, ks. prałat Andrzej Surowiec- Archiprezbiter jarosławski.

Organizatorów bardzo pozytywnie zaskoczył olbrzymi odzew społeczności lokalnej. Sala widowiskowa MOK wręcz „pękała w szwach”. Nie inaczej było też w holu, gdzie studenci PWSTE prowadzili zabawy integracyjne dla uczestników i przybyłych gości. W tym miejscu należy zaznaczyć, że studenci prowadzeni przez panią dr Barbarę Czubę znakomicie sprawdzili się w roli animatorów. Podczas Przeglądu stale napływały kolejne grupy z jarosławskich przedszkoli, szkół podstawowych, starsza młodzież, mieszkańcy miasta, a nawet zorganizowane grupy spoza Jarosławia, m.in. dwa oddziały przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica.

Na uwagę zasługuje fakt, iż bezinteresownością, godną pochwały chęcią pomocy innym, wykazali się uczniowie klasy wojskowej Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Młodzież pomagała przy montowaniu scenografii, przemieszczaniu się grup, przenoszeniu ciężkich przedmiotów czy wózków z osobami niepełnosprawnymi.

Nasi wspaniali uczestnicy mieli szansę na pokazanie swoich talentów i umiejętności, mogli zintegrować się z innymi grupami, a także poczuć, że są częścią większej społeczności. Oprócz oklasków z widowni, trud uczestników został doceniony wartościowymi nagrodami, które otrzymał każdy zespół.

Przegląd finansowany był z kilku źródeł. Podstawowym był projekt, rozpisany przez koordynatorów, na realizację zadań publicznych z zakresu „wspierania działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. Uzyskana z niego suma prawie w całości przeznaczona została na zakup nagród. Ponadto nasze działania wsparli finansowo
i rzeczowo: Tadeusz Chrzan Starosta Jarosławski, Waldemar Paluch Burmistrz Miasta Jarosławia oraz sponsorzy, którym składamy serdeczne podziękowania. A są to: Senator RP pan Mieczysław Golba, pan A. Bartoszek – PSB „Mrówka”, pani M. Telega- „ADM”, pani A. Gradowska – Delikatesy „Centrum”, pan M. Tarkowski- „Grafix”, pan P. Malinowski- „Bamal”, pani E. Domin – piekarnia w Bachórzu, pani K. Mulawa – Cukiernia „Krysia”.

Oto oficjalne wyniki obu konkursów składających się na Przegląd.

Komisja konkursowa (jury) w składzie:

 • Zofia Kolasa – gł. spec. ds. edukacji i animacji kulturalnej, główny instruktor MOK
 • Marzena Stęc – gł. spec. ds. plastyki, promocji i upowszechniania form artystycznych
 • Barbara Wałczyk – nauczyciel z SOSW w Jarosławiu
 • Dominika Wiewióra – nauczyciel z SOSW w Jarosławiu
 • Małgorzata Stec – polonistka z ZSB i O w Jarosławiu

po przesłuchaniu występów 11 grup wyłoniła następujących zwycięzców:

w kategorii: przedszkola

 • I miejsce-  Oddziały Przedszkolne przy SOSW nr 1 w Przemyślu

w kategorii: szkoły  podstawowe:

 • I miejsce –  ZS w Roźwienicy
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa  nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu
 • III miejsce –  Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach
 • III miejsce –  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Strzyżowie
 • w kategorii: szkoły  gimnazjalne:
 • I miejsce –  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Frysztaku
 • II miejsce –  Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
 • III miejsce – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. św. Królowej Jadwigi
  w Mielcu

w kategorii: Zespoły Edukacyjno- Terapeutyczne:

 • I miejsce- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Rudniku nad Sanem
 • II miejsce- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w  Kęble
 • III miejsce-  Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 w Przemyślu

 

Protokół z rozstrzygnięcia  konkursu plastycznego

 Konkurs przebiegał w trzech kategoriach:

I – Przedszkola

II – Szkoła Podstawowa i zespoły terapeutyczne

III – Gimnazjum

 Komisja artystyczna w składzie:            

 • Elżbieta Śliwińska – plastyk ,Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu,
 • Ireneusz  Janicki – artysta plastyk
 • Damian Waliczek – artysta grafik, pedagog, ZSP w Jarosławiu,
 • Piotr Burzyński– plastyk – Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu,

po obejrzeniu 133 prac postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia
w poszczególnych kategoriach:

Przedszkola – nagrody:

 1. Jaś  Brzeziński SOSW Przemyśl
 2. Bartłomiej Dudek SOSW Strzyżów
 3. Anna Szerszeń SOSW Frysztak

Przedszkola – wyróżnienia:

 • Hubert Zając SOSW Jarosław
 • Oliwia Malina
 • Dawid Baran SOSW Przemyśl
 • Krzysztof Jagieła SOSW Jarosław

Szkoła Podstawowa -nagrody:

 1. Patryk Skóra SP SOSW Frysztak
 2. Michał Możdżeń SOSW Jarosław
 3. Marcin Zych SOSW Mielec

Wyróżnienia

 • Mateusz Bandosz SOSW nr 1 Jarosław
 • Adrian Grzech SOSW Mielec
 • Krystian Indyk SP nr 11 w Mielcu
 • Karolina Baran SP nr 2 Przeworsk
 • Paweł Zając SP nr 2 Przeworsk
 • Aleksandra Czechura SOSW Mielec

Paulina Falarz OREW Jarosław

Gimnazjum -nagrody:

 1. Kornela Gerlach OREW Rymanów
 2. Paulina Byczyńska SOSW Brzozów
 3. Bartłomiej Bat OREW Jarosław

Wyróżnienia:

 • Artur Starosolski OREW Jarosław
 • Piotr Barć SOSW Strzyżów
 • Kamil Świerczek SOSW Mielec
 • Bernadeta Różańska ZSS Dębica
 • Patrycja Studzińska ZSS Dębica

Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne -nagrody

 1. Klaudia Augustyniak SOSW Mielec
 2. Klaudia Maciałek SOSW Mielec
 3. Mateusz Golański SOSW w Jarosławiu

Mozesz udostepnic informacje: