Spotkanie Grupy Wsparcia dotyczące zasad zdrowego żywienia

Spotkanie Grupy Wsparcia dotyczące zasad zdrowego żywienia

Dnia 03.02.2016 roku odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem. Gościem był Pan Paweł Bilski nauczyciel zasad prawidłowego żywienia. Prelekcja poświęcona była zasadom prawidłowego odżywiania dzieci z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Podczas spotkania uczestnicy zostali zapoznani z następującymi zagadnieniami:

– znaczenie prawidłowej diety i czynniki, które kształtują zdrowie dziecka,

– choroby i dolegliwości związane z nieprawidłowym sposobem żywienia dzieci,

– podstawowe zalecenia przy przygotowywaniu i sporządzaniu posiłków,

– lista dodatków do żywności.

Prowadzący przekazał zabranym rodzicom wiedzę dotyczącą tego w jaki sposób należy czytać etykiety produktów spożywczych, jakie przydatne informacje można z nich uzyskać oraz jakich składników należy unikać w gotowych produktach żywnościowych.

Mozesz udostepnic informacje: