Szkolny Dzień Tornistra

Szkolny Dzień Tornistra

W trosce o zdrowie uczniów w dniu 5 października 2018 roku w Ośrodku odbył się Szkolny Dzień Tornistra.

Głównym celem tej akcji jest zwrócenie uwagi rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły I Stopnia, Szkoły Przysposabiającej do Pracy na prawidłowe pakowanie tornistrów szkolnych i przygotowanie zeszytów, podręczników oraz ćwiczeń zgodnie z Planem Lekcji na dany dzień tygodnia.

W tym dniu w gabinecie higienistki szkolnej odbyło się ważenie uczniowskich tornistrów, co pozwoliło na sprawdzenie, czy ich waga jest prawidłowa w stosunku do wagi ciała ucznia. W wyniku wykonanego ważenia okazało się, że zaledwie kilku uczniów Ośrodka przekroczyło dopuszczalne normy i potrzebują dodatkowych wskazówek dotyczących odpowiedniego pakowania tornistrów.

W ramach prowadzonych działań profilaktycznych w okresie 8 – 12 października 2018  roku zostaną przeprowadzone lekcje wychowawcze z zakresu edukacji prozdrowotnej ukierunkowane na profilaktykę wad postawy, w czasie których ponownie zostaną omówione zasady pakowania tornistrów szkolnych.

Zobacz:

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Ogólnopolski Dzień Tornistra

Podkarpackie Kuratorium Oświaty – Ogólnopolski Dzień Tornistra

Mozesz udostepnic informacje: