TVP3 Rzeszów z wizytą w Ośrodku

Budynki Ośrodka

TVP3 Rzeszów z wizytą w Ośrodku

W dniu 26 lutego 2017 roku w niedzielnym wydaniu programu informacyjnego „Aktualności” Telewizji Polskiej Rzeszów ukazał się materiał informujący o realizowanych w Ośrodku dwóch programach:

  • projektu pt. ”Przedszkolaki gotowe na start” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie nr Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej,
  • projektu „Reklama dzieciom” finansowanego ze środków Telewizji Polskiej S.A.

Zapraszamy do obejrzenia programu:

http://rzeszow.tvp.pl/29243729/specjalny-program-zajec-dla-dzieci-autystycznych

LOGO projektu na nagłówek - kolor

Mozesz udostepnic informacje: