VI Wojewódzki Festiwal Logopedyczny w Rzeszowie„Powiedz – namaluj”

VI Wojewódzki Festiwal Logopedyczny „Powiedz – namaluj”

W dniu 12.10.2016 r. w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie odbył się VI Wojewódzki Festiwal Logopedyczny „Powiedz – namaluj”. Festiwal skierowany był do uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego. Tym razem zadaniem konkursowym było przygotowanie się uczestników do recytacji wierszy z głoskami bezdźwięcznymi oraz wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wybranym utworem poetyckim. W konkursie zaprezentowali się uczniowie z placówek kształcenia specjalnego oraz przedstawiciele szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Każda szkoła i placówka mogła zgłosić do udziału dwóch uczniów. Nasz Ośrodek reprezentowali: Karolina Perżyło z kl. IV i Karol Szpak z kl. III. Uczniowie pięknie wydeklamowali „Wiersz dla jesieni” oraz „Wakacyjny wierszyk, które przygotowali pod kierunkiem nauczycieli naszego Ośrodka: mgr Barbary Łoś i mgr Dominiki Wiewióry. Pierwszym etapem festiwalu była interpretacja plastyczna wybranych do recytacji wierszy. Drugi etap – „recytacje” poprzedziły zabawy integracyjne w rytm skocznej muzyki. Pięknie wygłoszone oraz zilustrowane przez naszych wychowanków wiersze zostały nagrodzone gromkimi oklaskami. W części końcowej gospodarz festiwalu Dyrektor ZSS im. UNICEF mgr Stanisława Gilewicz wręczyła uczestnikom pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Pełni wrażeń, bogatsi o nowych znajomych i doświadczenia wróciliśmy do Ośrodka.

Mozesz udostepnic informacje: