VIII Impreza integracyjno – sportowa

VIII Impreza integracyjno – sportowa

W dniu 2 czerwca 2015 roku w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu odbyła się VIII Impreza Integracyjno – Sportowa pod Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego, w której udział wzięli uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim oraz umiarkowanym. Celem imprezy było rozwijanie sprawności fizycznej uczniów oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Po uroczystym otwarciu zawodów przez dyrektora Ośrodka, uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy, pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego, rywalizowali w grach i zabawach zręcznościowo – sprawnościowych, z kolei uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej brali udział w konkurencjach wymagających siły fizycznej oraz szybkości i refleksu.

W trakcie zawodów panowała przyjazna atmosfera i zdrowa sportowa rywalizacja, zaś wszystkim konkurencjom towarzyszył doping licznie zgromadzonej widowni.
Po zakończonych zawodach wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.

Dyrekcja Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu składa podziękowanie dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu za objęcie zawodów Patronatem Honorowym oraz wsparcie finansowe w postaci ufundowania medali oraz dyplomów.

Mozesz udostepnic informacje: