DW_grafika | Nauczyciel Ośrodka autorem grafiki Kalendarza Powiatu Jarosławskiego 2021

Obiekty sakralne miasta i Powiatu Jarosławskiego.