plakat | „Zdalna szkoła” – rządowy program operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020