PLAKAT | Starosta Jarosławski zaprasza do udziału w konkursie