ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REGIONALNYM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „REPETONI 2016”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REGIONALNYM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „REPETONI 2016”

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tobie” oraz Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu zapraszają do udziału w  Regionalnym Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „RePeTONI 2016”, nad którym patronat honorowy objęli Starosta Jarosławski oraz Burmistrz Miasta Jarosławia. Przegląd składa się z dwóch konkursów: plastycznego oraz scenicznego. Adresowany jest do dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności będących uczniami przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz klas zintegrowanych i zespołów terapeutycznych.

MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ZE PRZEGLĄD „REPETONI 2016” SWOIM HONOROWYM PATRONATEM OBJĄŁ MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ORAZ PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY

Mamy nadzieję, że Przegląd będzie okazją do wspólnej twórczej zabawy i radości.

REGULAMIN KONKURSU SCENICZNEGO

KARTA ZGŁOSZENIOWA na konkurs sceniczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

plakaty RePeToNi (1)

Mozesz udostepnic informacje: