REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO | ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REGIONALNYM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „REPETONI 2016”