Regulamin Świetlicy SOSW – wrzesień 2020 | Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu