Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu | Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu w roku 2024

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu