LOGO projektu

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Numer i nazwa Działania: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Tytuł projektu: Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim

Nr projektu: RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15

Okres realizacji projektu: od 1 października 2016 r. do 30 września 2018 r.

Wartość projektu: 4 935 250,02 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 4 194 962,51 zł

Beneficjent: Powiat Jarosławski

Opis i cel projektu:

Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Projekt obejmuje 13 szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jarosławski, bezpośrednio jest to 1433 uczniów i nauczycieli.

Efekty realizacji projektu:

 • Szkolenia i kursy dla nauczycieli
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli
 • Staże nauczycieli w przedsiębiorstwach
 • Szkolenia i kursy dla uczniów
 • Praktyki i staże zawodowe dla uczniów
 •  Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Współpraca z instytucjami z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • Udział w zajęciach w szkole wyższej
 • Zapoznawanie uczniów z rynkiem branżowym (np. udział w targach)
 • Wyposażenie warsztatów i pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne

Wśród szkoleń i kursów warto wymienić te związane z:

 • autocadem i innymi specjalistycznymi programami komputerowymi
 • grafiką 3d
 • obsługą dronów
 • chłodnictwem i klimatyzacją
 • sektorem budowlanym, w tym odnawialnymi źródłami energii
 • gastronomią w tym kuchnią molekularną (rodzaj kuchni wykorzystujący wiedzę naukową na temat gotowania. Celem jest otrzymanie czystych smaków, nietypowymi sposobami i niekiedy w bardzo zaskakujących zestawieniach) oraz francuską
 • wiele innych, bezpośrednio związanych z profilem szkół, które będą uczestniczyć w projekcie.

INFORMACJE O REALIZACJI PROJEKTU:

 1. Ogłoszenie o naborze uczniów do udziału w Projekcie – marzec 2017r.
 2. Ogłoszenie o naborze nauczycieli do udziału w Projekcie – marzec 2017r.
 3. Ogłoszenie o wynikach naboru uczniów do udziału w Projekcie – marzec 2017r.
 4. Ogłoszenie o wynikach naboru nauczycieli do udziału w Projekcie – marzec 2017r.
 5. Ogłoszenie o naborze uczniów do udziału w praktykach zawodowych w Projekcie – czerwiec 2017r.
 6. Ogłoszenie o naborze nauczycieli do udziału  w stażach branżowych w Projekcie – czerwiec 2017r.
 7. Warsztaty w formie Live Cooking z mistrzem kucharskim- czerwiec 2017r.
 8. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu cukiernictwa i dekoracji cukierniczych – czerwiec 2017r.
 9. Ogłoszenie o wynikach naboru uczniów do udziału w praktykach zawodowych w Projekcie – czerwiec 2017r.
 10. Ogłoszenie o wynikach naboru nauczycieli do udziału w stażach branżowych w Projekcie – czerwiec 2017r.
 11. Ogłoszenie o naborze uczniów do udziału w Projekcie – wrzesień 2017r.
 12. Ogłoszenie o naborze nauczycieli do udziału w Projekcie – wrzesień 2017r.
 13. Ogłoszenie o wynikach naboru uczniów do udziału w Projekcie – październik 2017r.
 14. Ogłoszenie o wynikach naboru nauczycieli do udziału w Projekcie – październik 2017r.
 15. Ogłoszenie o dodatkowym naborze uczniów do udziału w Projekcie – styczeń 2018r.
 16. Ogłoszenie o wynikach dodatkowego naboru uczniów do udziału w Projekcie – styczeń 2018r.
 17. Ogłoszenie o dodatkowym naborze uczniów do udziału w Projekcie – czerwiec 2018r.
 18. Ogłoszenie o naborze uczniów do udziału w praktykach zawodowych w Projekcie – czerwiec 2018r.
 19. Ogłoszenie o naborze nauczycieli do udziału  w stażach branżowych w Projekcie – czerwiec 2018r.
 20. Ogłoszenie o wynikach naboru uczniów do udziału w praktykach zawodowych w Projekcie – czerwiec 2018r.
 21. Ogłoszenie o wynikach naboru nauczycieli do udziału w stażach branżowych w Projekcie – czerwiec 2018r.
 22. Ogłoszenie o naborze uczniów do udziału w Projekcie – wrzesień 2018r.
 23. Ogłoszenie o wynikach naboru uczniów do udziału w Projekcie – wrzesień 2018r.
 24. Ogłoszenie o dodatkowym naborze uczniów do udziału w Projekcie – wrzesień 2018r.